ing-org.dp.ua

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Печать PDF

Дії споживачів у разі припинення постачання електричної енергії та відключення від електромережі.

До головного спеціаліста з питань захисту прав споживачів виконкому Інгулецької районної у місті ради  надходять звернення, скарги від громадян району з питань припинення постачання  електричної енергії та відключення споживачів від електромережі, щодо якості та перепадів напруги електричної енергії.

Роз’яснюю дії споживачів у разі виникнення таких ситуацій  згідно Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 №1357 (далі - Правила).

Вiдповiдно п.3 Правил споживання електроенергiї здiйснюється тiльки на пiдставi договору про користування електричною енергiєю, укладеного мiж енергопостачальною органiзацiєю i споживачем.

Споживачі, на нашу думку, повинні бути самі зацікавлені в оформленні договору, адже предметом договору є  зобов’язання енергопостачальника здійснювати безперебійне постачання електроенергії в необхідних споживачу обсягах з гарантованим рівнем надійності, безпеки та якості, за умови своєчасної оплати споживачем спожитого товару.

У яких випадках енергопостачальник має право тимчасово припиняти постачання електричної енергії та відключати споживачів від електромережі?

Відповідно до п.34 Правил енергопостачальник має право тимчасово припинити енергопостачання споживача у разі:

- проведення планових ремонтів електроустановок і електричних мереж;
- виникнення режимів, безпосередньо не пов'язаних з аварією, за яких провадиться обмеження відпуску електричної енергії та потужності.
 
При цьому енергопостачальник повідомляє через засоби масової інформації про тимчасового припинення постачання електричної не пізніше ніж за 10 днів.
 
Під час виникнення аварійних режимів енергопостачальник протягом 5 днів після виникнення аварії повинен повідомити споживачів про причини тимчасового припинення постачання електричної енергії.
  
Крім того, згідно із Правилами енегопостачальник має право відключити споживача від електромережі у разі:

- самовільного підключення споживача до електричної мережі (п.35 Правил). У випадку виявлення факту самовільного підключення споживача енегопостачальник має право відключити його від енергопостачання без попередження;

- відсутності доступу у енергопостачальника до приладів обліку (далі - ПО) споживача протягом двох розрахункових періодів та ненадання споживачем відомостей про кількість спожитої ним електроенергії. У цьому випадку енергопостачальник має право відключити споживача від енергопостачання через 30 днів після дати відправлення енергопостачальником письмового попередження про припинення постачання електричної енергії споживачу (п. 30 Правил);

- розкрадання електричної енергії, навмисного пошкодження  ПО та зриву пломби (п.35 Правил).

Необхідно зазначити, що у випадку виявлення у споживача порушення Правил, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, енергопостачальник складає відповідний акт. На підставі складеного акту енергопостачальник має право без попередження відключити споживача від енергопостачання та визначити величину збитків, завданих споживачем;

- неоплати за встановлення нового ПО у разі пошкодження, втрати або неправильної роботи попереднього ПО з вини споживача (п.35,17 та 53 Правил). 

- порушення термінів сплати за спожиту електричну енергію або порушення умов договору про реструктуризацію заборгованості (п.35 Правил).

При цьому у разі несплати споживачем за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного у договорі чи платіжному документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про оплату на 20-й день споживачу надсилається попередження про відключення електричної енергії. У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30-й день після отримання споживачем попередження енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі (п. 27 Правил);

- невиконання припису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної енергії (п.35 та 48 Правил);

- зниження показників якості електричної енергії з вини споживача (п. 35 Правил);

- остаточного припинення користування електроенергією споживачем та розірвання з ним договору. При цьому енергопостачальник припиняє подачу електричної енергії на об'єкт споживача та вживає заходів для запобігання розкраданню чи пошкодженню ПО, використанню електроенергії без обліку (п.6 Правил).

Забороняється відключення споживачів перед вихідними та святковими днями (п.27 Правил).

Відновлення енергопостачання споживача здійснюється протягом 3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику (п.36 Правил).

У разі розгляду спірних питань у судовому порядку термін відключення споживача не повинен перевищувати 1 місяця за умови відсутності у нього заборгованості за спожиту електричну енергію. 

Поради споживачам: 

- забезпечувати збереження ПО і пломб на них у разі розміщення ПО в квартирі або на іншому об’єкті споживача (п.42 Правил); 

- невідкладно повідомляти енергопостачальника про всі недоліки в роботі ПО. При цьому, у разі виявлення зовнішнього пошкодження ПО, зриву пломби або його несправності в роботі споживач зобов'язаний негайно письмово повідомити про це енергопостачальника (п.14 та 42 Правил).

Якщо Ви своєчасно письмово повідомите електропостачальника про пошкодження ПО або пошкоджені пломби (до виявлення порушення енергопостачальником) та за умови відсутності явних доказів навмисного пошкодження ПО або зриву пломб, відключення Вам не загрожує та нарахувань збитків не проводитиметься.

- забезпечувати безперешкодний доступ представникам енергопостачальника після пред'явлення ними службових посвідчень до квартири або іншого об'єкта для обстеження ПО, електроустановок та електропроводки (п.39 та 42 Правил). При проведенні даного обстеження рекомендуємо запросити свідків. 

- проводити знімання показань ПО щомісяця та своєчасно оплачувати спожиту електричну енергію відповідно до умов договору користування електроенергією (або умов договору про тимчасове безоблікове користування електроенергією) та Правил (п.32 та 42 Правил). Своєчасна і повна оплата споживачів за спожиту електроенергію є важливим і необхідним елементом надійної роботи енергопостачальника, а значить і безперебійного і якісного постачання електроенергії. 

- повідомити енергопостачальника у разі виявлення в платіжному документі помилкових показань ПО (п.29 Правил); 

- надавати розрахункові документи на вимогу енергопостачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням ПО (п.42 Правил). 

До уваги споживачів!

Рекомендуємо:

- претензії щодо надання послуг, пов’язаних з постачанням електроенергії пред’являти письмово в двох примірниках, з яких один реєструється  у енергопостачальника,  а другий – залишається енергопостачальнику (або направити рекомендованим листом з повідомленням); 

- ініціювати проведення звірок з енергопостачальником щодо достовірності  оплати та відповідності показань ПО; 

- зберігати платіжні документи (квитанції), що підтверджують факт оплати спожитої електроенергії. 

Якщо будуть документальні докази, тим більше у Вас шансів на успіх у відстоюванні своїх прав у разі їх порушення. 

Поради для споживачів щодо перепадів напруги і як наслідок - вихід із ладу побутової техніки.

Пунктом 41 Правил передбачені права споживача на одержання згідно із законодавством відшкодування збитків внаслідок порушення його прав, а п.43 цих Правил передбачена відповідальність енергопостачальника за шкоду заподіяну споживачу або його майну, в розмірі й порядку, визначених законодавством.

Роз’яснюємо дії споживачів у разі виникнення такої ситуації згідно Правил:

1. У разі порушення енергопостачальником умов договору споживач повинен звернутися з письмовою заявою до енергопостачальника, у якій зазначити дату, час коли сталася перенапруга, перелічити побутові товари, які вийшли з ладу в наслідок цього. 

2. Подати заяву до підприємства, яке надає житлово-комунальні послуги з проханням здійснити обстеження стану електромережі помешкання споживача та складання відповідного акту обстеження (крім споживачів, які проживають у приватних будівлях). 

3. Звернутися до відповідних спеціалізованих сервісних центрів для проведення ремонтів побутової техніки, яка вийшла з ладу. Обов’язково запросити акти технічного обстеження з зазначенням причини виходу з ладу побутової техніки, а саме перепад напруги та квитанції щодо сплаченої вартості ремонтних робіт. 

4. Після цього необхідно звернутися до енергопостачальника з письмовою вимогою про відшкодування матеріальних витрат за ремонт побутової техніки відповідно до квитанції про сплату ремонтних робіт, або вимогою про повернення вартості побутової техніки, на яку є висновок щодо не можливості ремонту для цього необхідно надати копії розрахункових документів з магазинів, що засвідчують вартість техніки. 

У разі відмови енергопостачальником в добровільному порядку відшкодувати понесені споживачем збитки, споживач за наявності всіх вищезазначених документів та звернень повинен звернутися до суду за захистом своїх прав, як це передбачено ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів». Від сплати державного мита споживачі звільнюються.

Компенсацію за отриману моральну шкоду споживач може одержати тільки в судовому порядку.

Звертаємо вашу увагу, що у разі коли внаслідок перенапруги побутова техніка, яка вийшла з ладу і не може бути відремонтована, то за клопотанням споживача суд призначає незалежну експертизу, яка визначить остаточну вартість  цієї техніки для одержання компенсації. 

Поради для споживачів щодо перевірки якості електричної енергії.

Пунктом 41 Правил передбачені права споживача на одержання якісних послуг з електропостачання. Пунктом 49 Правил передбачено порядок оформлення претензій у разі відхилень показників з надання послуг.

Роз’яснюємо дії споживачів у разі виникнення такої ситуації згідно Правил:

1. У разі порушення енергопостачальником умов договору щодо надання якісної напруги (220В) споживач повинен звернутися з письмовою заявою до енергопостачальника про виклик представника енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються терміни, види, відхилення показників з надання послуг тощо. Акт-претензія складається споживачем та представником енергопостачальника і скріплюється їхніми підписами. 

2. У випадку неприбуття представника енергопостачальника протягом 3 днів з дня звернення у містах або 7 днів - у сільській місцевості споживач має право скласти акт-претензію у довільній формі. 

3. Якщо представник енергопостачальника відмовився від підписання акта, акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три споживачі або споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування. 

4 Акт-претензія споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає споживачеві обгрунтовану відмову щодо задоволення його претензій. Якщо споживач залишився не задоволений результатами проведених замірів, він може звернутися до суду для оскарження складеного енергопостачальни акту.

 Для вирішення питань, пов'язаних зi споживанням електроенергiї, енергозбереження у побутi та iнших, споживач може обрати один із наступних варіантів вирішення проблеми:

1. Звернутись з претензією до постачальника електроенергії за адресою: ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» Криворізькі міські електричні мережі - 50099, м.Кривий Ріг, вул.Карла Маркса, 41, тел.92-31-32; «Енергозбут»: вул.Станіславського, 6, м.Кривий Ріг, тел.26-19-21.

2. Звернутись до суду самостійно за захистом  порушених прав.

Iнформери

Погода

Погода в Україні

________________________

Вiдвiдувачiв за сьогодні

За 24 години

__________________

__________________

__________________

Проверка тиц