ing-org.dp.ua

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Печать
Освітні заклади
Девіз діяльності навчальних закладів району
 
“Не буде ніякого оновлення життя школи, якщо кожен із нас не оновить душу свою”
Шалва Амонашвілі
 
Пріоритетні напрямки роботи
 
- Організація роботи щодо впровадження Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про охорону дитинства”.
- Виконання завдань Національної доктрини розвитку освіти в Україні ХХІ століття.
- Дієвий контроль за якістю освітніх послуг. Впровадження нових моделей управлінської діяльності у навчально-виховних закладах.
- Збереження та вдосконалення розвитку мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти.
- Забезпечення реалізації державного пріоритету розвитку освіти з питань компютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу.
- Формування через освіту здорового способу життя. Контроль за станом здоровя та якістю харчування учнів та вихованців.
- Впровадження профільності навчання та підготовка учнів до майбутнього вибору діяльності, створення високого рівня конкурентоспроможності випускника.
- Забезпечення громадського виховання учнів та вихованців, спрямоване на розвиток внутрішньої свободи людини, формування активної життєвої позиції.
- Забезпечення виконання державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки та проекту Закону України “Про розвиток і застосування мов в Україні”.
- Забезпечення науково-методичного керівництва, вивчення і пропагування передового педагогічного досвіду.

 
У 2012-2013 навчальному році в системі дошкільного навчання виховуються 2350 дітей, працює 273 педагогів, в системі загальноосвітньої школи навчається 5098 учні, працює 535 педагогів.

В Інгулецькому районі шістнадцять дошкільних навчальних закладів.

З них :
ДНЗ №83 спеціальний для дітей з вадами зору;
ДНЗ №127,101 комбіновані для дітей з вадами мовлення;
ДНЗ №141,207 комбінованих для дітей з вадами опорно-рухового апарату;
ДНЗ №164 санаторний для дітей частохворіючих та з ранніми тубінфікуваннями;
 ДНЗ №161 комбінований для дітей частохворіючих. 

В системі загальної середньої школи в районі налічується:
- одна гімназія №127;
- десять середніх загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступеню (КЗШ №59, 67, 73, 82, 92, 99, 100, 102, 114, 115); 
- одна середня загальноосвітня школа І-ІІ ступеню (КЗШ №101); 
- три інтернатні заклади (ЗШІ І-ІІІ ступенів №9 з посиленою спортивною підготовкою, КБНРЦ "Перлина" ДОР", КЗСШІ №5 для дітей з захворюваннями органів травлення).
 

 Політехнічний коледж ДВНЗ
"Криворізький національний університет"
 
Директор: Кулішова Наталя Олексіївна
Адреса: м.Кривий Ріг, вул.Кармелюка, 33
Тел: (0564) 21-20-83, Факс: 21-20-67
Рік заснування: 1967, Рівень акредитації: І

Напрями та спеціальності, за якими здійснюють підготовку фахівців:
1005 «Залізниці та залізничне господарство»
5.100503 «Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту»
5.100503.01 «Технічне обслуговування та ремонт вагонів»
5.100504 «Обслуговування залізничних споруд та обєктів колійного господарства»
1004 «Транспортні технології»
5.100405 «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»
5.100405.01 «Організація міжнародних перевезень і управління на залізничному транспорті»
0925 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології»
5.092505 «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»
0502 «Менеджмент»
5.050205 «Організація обслуговування на транспорті»
0906 «Електротехніка»
5.090608 «Електропостачання»

Структурні підрозділи-відділення: денне, заочне. 

Контингент студентів:
-денна форма навчання 994 чол.
-заочна форма навчання 418 чол.

В даний час в технікумі працює колектив викладачів високої професійної і педагогічної майстерності на чолі з директором Кулішовою Наталією Олексіївною.

При організації навчального процесу технікум намагається якомога більше співпрацювати з передовими спеціалістами підприємств і організацій міста. Викладачі технікуму постійно беруть участь у науково-практичних конференціях і семінарах, що дозволяє слідкувати за останніми досягненнями в науці на виробництві, а також вивчати та переймати досвід роботи викладачів вищих навчальних закладів України.

 Протягом 46 років технікум готує спеціалістів для Укрзалізниці та промислових підприємств України.
 
 
Інгулецький технікум ДВНЗ
"Криворізький національний університет" 
 
Директор: Шолох Алла Миколаївна
Адреса: вул.Каткова 8, м.Кривий Ріг, 50102
тел. (0564) 22-12-22, тел./факс (0564) 22-47-07

Ліцензія АА №234158 - видана Міністерством освіти і науки України на надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог молодшого спеціаліста.

 За постановою Кабінету міністрів України від 29 травня 1997 року Інгулецький технікум є структурним підрозділом Криворізького націонельного університету і входить до його складу. Випускники технікуму можуть вступити до КНУ на ІІІ курс та продовжити навчання за інтегрованими навчальними програмами.
 
Технікум готує спеціалістів для гірничо-видобувної та гірничо-збагачувальної промисловості. Підготовка по спеціальностям відповідає встановленим стандартам освіти. У Інгулецькому технікумі працюють 58 викладачів: із них один кандидат наук, більшість викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію.

Інгулецький технікум підтримує тісні зв'язки з науковими установами та найбільшими промисловими підприємствами регіону, наприклад з Інститутом проблем природокористування та екології НАНУ, Українським державним науково-дослідницьким інститутом безпеки праці в гірничорудній промисловості, Криворізьким ботанічним садом, ПАТ ІнГЗК, ВАТ ПГЗК, "Криворіжсталь", Криворізькою комплексною геологічною партією казенного підприємства Південукргеологія державної геологічної служби. Технікум та його студенти приймають участь у численних науково-дослідницьких конкурсах, та пошукових роботах. Головним планом на майбутнє є мрія увійти до Європейського простору вищої освіти (Болонський процес) та створення на базі технікуму інституту, розпочати підготовку студентів за ліцензованими робітничими професіями.

Успішне закінчення нашого технікуму гарантує вам:
- високий рівень фахівця в гірничий галузі;
- значне збільшення шансів на ринку праці;
- вміння користуватись сучасними технологіями;
- атестат про середню освіту;
- свідоцтво про робітничу професію;
- диплом молодшого спеціаліста державного зразка;

Напрями та спеціальності:
ІТКТУ готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за денною та заочною формою навчання (держзамовлення та контракт):
0903 "Гірництво"
5.090308 "Технологія відкритої розробки корисних копалин"
5.090302 "Збагачення корисних копалин"
5.090310 "Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв"
0708 "Екологія"
5.070803 "Прикладна екологія"
0501 "Економіка і підприємництво"
5.050107 "Економіка підприємства"
 
 
Державний навчальний заклад
"Інгулецький професійний ліцей"
 
Директор: Школяренко Жанна Миколаївна
Адреса: вул.Каткова, 6, м.Кривий Ріг, 50102
тел. (0564) 22-23-04

 Інгулецький професійний ліцей було створено в березні 1971 року на підставі наказу Дніпропетровського управління профтехосвіти № 35-к від 15.03.1971р.

В 2000 р. училище реорганізоване шляхом злиття ПТУ №36 та ПТУ №44. Проектна потужність училища 1110 чол. Контингент на 01.10.2006р. 574 учня.

В училищі працюють висококваліфіковані майстри виробничого навчання та викладачі.
23 викладача, з яких:
-9 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію;
-10 викладачів І кваліфікаційну категорію;
-4 викладача спеціаліста.

Із 26 майстрів виробничого навчання:
-3 чол. мають вищу освіту;
-12 чол. мають 12 розряд;
-8 чол. 11 розряд;
-6 чол. 9 розряд.

На базі училища працює 9 методичних комісій.

Підвищення якості підготовки через впровадження новітніх педагогічних, виробничих, компютерних технологій:
1. Співпраця з регіональними органами служби зайнятості населення щодо підготовки та перепідготовки безробітних та незайнятого населення регіону.
2. Проведення щорічного моніторингу ринку праці та перспективного прогнозування потреб регіону в кваліфікованих робітниках.
3. Робота над виконанням програми компютеризації училища. Почали реорганізацію педкабінету та бібліотеки в інформаційно-освітній центр.
4. Впровадження нових форм навчання: модульне, індивідуальне, допрофесійна підготовка, вечірнє навчання та ін.
5. Стажування педагогів в умовах сучасного виробництва. Матеріали стажування на ВАТ «ІнГЗК» стали матеріалами для навчання учнів.
6. Робота по зміцненню звязків зі школою.

«У самостійне життя з професією»
На базі 9 кл. з терміном навчання 3 роки з одержанням повної загальної середньої освіти:
1. Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів (категорія «С»).
2. Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, контролер зварювальних робіт.
3. Арматурник, електрозварник ручного зварювання.
4. Маляр, штукатур.
5. Кухар, кондитер.

На базі 11 кл. з терміном навчання 1 рік:
1. Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів (категорії «С»).
2. Електрозварник ручного зварювання.

В училищі ведеться підготовка слухачів з числа незайнятого населення за системою навчання Міжнародної Організації Праці в Україні з професій:
1. Водій автотранспортних засобів (категорії «С»).
2. Електрогазозварник.
3. Продавець продовольчих товарів.
4. Бармен.
5. Муляр.
6. Токар.
7. Монтер колії
8. Електромонтер по ремонту та обслуговуванню електроустаткування.

Готуються документи для проведення ліцензійної експертизи на право освітньої діяльності з таких професій:
- токар;
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- монтер колії;
- соціальний працівник.

Iнформери

Погода

Погода в Україні

________________________

Вiдвiдувачiв за сьогодні

За 24 години

__________________

__________________

__________________

Проверка тиц